วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

โชว์การทำงานของเครื่องครับ รถหน้าตักหลังขุด JCB แบบ 2 เพลา คอสไลด์ มีลาย...

ขาย เครื่องตัดเหล็กเส้น ข้ออ้อย ใช้ไฟ 110V เก่าญี่ปุ่น พร้อมใช้ครับ

ขาย เครื่องเชื่อม พร้อมปั่นไฟ เครื่อง ROBIN เก่าญี่ปุ่น พร้อมใช้ แบบ 2 in 1

โชว์พร้อมกัน 2 ตัวครับ เครื่องเซาะร่อง แบบโซ่ และเครื่องปั่นไฟ ไฟ 110V เ...